Refleksjonsoppgaver om ernæring

24.01.2014

Når man reflekterer om utfordringer knyttet til egne og kollegers arbeidsoppgaver, kan man sammen finne løsningsforslag og utvikle god praksis for ernæringsarbeidet. Refleksjonsoppgaver kan dermed bidra til at individuell mestring blir til felles praksis på arbeidsplassen. Refleksjon bidrar gjennom fagliggjøring av den tause kunnskapen til utvikling av egen arbeidsplass.

 

 

Last ned refleksjonsoppgaver her
 

 

 

Refleksjoner og refleksjonsoppgaver rundt problemstillinger
i ernæringsarbeidet, kan øke graden av mestring hos den enkelte ansatte. I pleie- og omsorgstjenesten er situasjoner som krever godt samarbeid og etisk refleksjon vanlig. Behov for refleksjon og ettertanke er også forankret i Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.


Hvorfor refleksjonsoppgaver?

 • For sammen å finne løsninger som letter og bedrer ernæringsarbeidet
 • For å avdekke utfordringer og kunne hjelpe hverandre med dem
 • Til inspirasjon
 • Til å snakke om viktige tema i tjenesten
 • For å løse problemer eller utfordringer i fellesskap
 • For å bearbeide følelser og krevende relasjoner i jobben
 • Bedre mestring av arbeidsoppgaver

Refleksjoner kan ofte være å tenke høyt sammen med andre. Det er også nyttig å reflektere eller tenke høyt med seg selv. Finner du en god løsning, er det viktig å dele den med kolleger.


Hvilke arenaer egner seg for refleksjon?
Refleksjonsoppgaver gir mulighet for diskusjon. Dette er spesielt gunstig når man ikke har så mange felles arenaer for å ta opp utfordrende arbeidssituasjoner. Eksempler på slike arenaer:

 • Fagmøter kan være et godt egnet sted for å diskutere utfordringer på arbeidsplassen
 • Internundervisningen kan ha refleksjonsoppgaver som tema
 • Overlapp mellom to vaktskift kan være en spesielt egnet arena til kort å diskutere utfordrende problemstillinger. Det kan bli en god rutine å regelmessig ta opp eksempler/kasus fra eget arbeidssted som er utfordrende
 • Ernæringsgrupper kan også ha refleksjon over etiske og emosjonelle problemstillinger som tema seg i mellom eller ved framlegg for kolleger

For alle disse arenaene kan egne eller Trå lekkert sine refleksjonsoppgaver brukes.

Problemstillinger som har med ressurser å gjøre, er lite egnet til refleksjonsoppgaver. Selv om mangel på ressurser kan være krevende for de ansatte, kan de ikke løses med refleksjoner og hører dermed hjemme i andre fora.


Tips til gjennomføring av refleksjonsoppgave

 • Igangsetter – det er ofte lurt at en person har ansvar for å sette i gang diskusjonen og kanskje drive den underveis. Igangsetteren bør også avrunde og lukke refleksjonen
 • Små oppgaver i etterkant av refleksjon kan være nyttig for å gå videre med refleksjonen i praksis. Har noen klart å benytte seg av forslagene? Hvordan har det gått? Hvordan mestres situasjonen nå?
 • Dersom refleksjonsoppgave fra Trå lekkert velges, skriv eventuelt ut ett eksemplar til hver og les oppgaven høyt 
 • Velg refleksjonsoppgaver som har relevant tema, det er mange å velge i mellom; etiske utfordringer, emosjonelle belastninger, situasjoner, episoder, påstander, utklipp fra aviser, praksis på arbeidsplassen, dokumentasjon i Gerica, og hvordan lover og retningslinjer påvirker jobbutførelsen


Unngå fallgruver
Det kan være greit å være bevisst på fallgruver for å forsøke å unngå dem.

 • Unngå at refleksjonene blir en arena for utløp av frustrasjoner som blir til klaging, det er viktig med et løsningsorientert fokus
 • Husk at brukernes verdighet skal bevares. Å ha fokus på en forståelse av brukers atferd bidrar til dette. I tillegg må det tas hensyn til taushetsplikten
 • Pass på at gruppa ikke sporer av temaet

Sist oppdatert: 02.12.2015