Handlelister - "Nyttig å ha på kjøkkenet"

19.05.2014

Det er laget to versjoner av en handleliste over matvarer som bør finnes i kjøleskap og tørrskap. Det er en kortversjon med kun bilder, og en lengre versjon med tips om bruk og matvarekunnskap. Ferdige handlelister dekker ikke alle matvarer som finnes, men er et godt utgangspunkt for samtale om innkjøp som kan være viktig for selvbestemmelse og deltakelse

 


Last ned Handleliste - "Nyttig å ha på kjøkkenet" (kortversjon)

 

 

 

 


Last ned Veileder til handleliste - "Nyttig å ha på kjøkkenet" (langversjon)

 

 

 

Nytten av ferdig handleliste
En mal for handleliste med bilder av ulike matvarer kan være nyttig i kommunikasjon mellom ansatte i hjemmetjenesten og bruker selv, mellom ansatte og pårørende eller mellom kolleger:

  • Å skrive handleliste sammen med en ansatt kan være viktig for selvbestemmelse og deltakelse
  • Bilder av mat kan inspirere og vekke minner hos bruker til hjelp ved innkjøp
  • Handlelisten over matvarer som bør finnes på kjøkkenet, viser matvarer som er egnet ved forebygging av underernæring
  • En handleliste kan føre til at det kjøpes inn flere matvarer, og at bruker minnes på mat som ikke er handlet inn på lenge. Tilgang til flere matvarer på kjøkkenet øker valgmulighetene i hverdagen, noe som er gunstig ved dårlig matlyst
  • Handlelisten kan være til hjelp i samtale om innkjøp med pårørende for å synliggjøre næringsrike matvarer
  • Handlelisten kan brukes aktivt i samarbeid mellom hjemmesykepleien og praktisk bistand, for eksempel ved behov for spesielt energirike matvarer

Sist oppdatert: 20.05.2014