Handlelister - "Nyttig å ha på kjøkkenet"

19.05.2014

Det er laget to versjoner av en handleliste over matvarer som bør finnes i kjøleskap og tørrskap. Det er en kortversjon med kun bilder, og en lengre versjon med tips om bruk og matvarekunnskap. Ferdige handlelister dekker ikke alle matvarer som finnes, men er et godt utgangspunkt for samtale om innkjøp som kan være viktig for selvbestemmelse og deltakelse

 


Last ned Handleliste - "Nyttig å ha på kjøkkenet" (kortversjon)

 

 

 

 


Last ned Veileder til handleliste - "Nyttig å ha på kjøkkenet" (langversjon)

 

 

 

Nytten av ferdig handleliste
En mal for handleliste med bilder av ulike matvarer kan være nyttig i kommunikasjon mellom ansatte i hjemmetjenesten og bruker selv, mellom ansatte og pårørende eller mellom kolleger:


Sist oppdatert: 20.05.2014