Praktiske verktøy

27.05.2014

Her har vi samlet de praktiske verktøyene i kompetansehevingspakken. Disse verktøyene er ment som hjelp og bidrag til å løse praktiske oppgaver i arbeidshverdagen.

Handlelister - "Nyttig å ha på kjøkkenet"
Det er laget to versjoner av en handleliste over matvarer som bør finnes i kjøleskap og tørrskap, en kort og en lengre versjon. Ferdige handlelister dekker ikke alle matvarer som finnes, men er et godt utgangspunkt for samtale om innkjøp som kan være viktig for selvbestemmelse og deltakelse. 

 

Bildebank - matfotografier
Bildebank er et verktøy i kommunikasjon om matinnkjøp og for å inspirere og skape matlyst og matglede. Bildebanken består av mer enn 100 vanlige matvarer delt inn i 9 kategorier. Alle bildene finnes tilgjengelig i stort format og kan lastes ned og skrives ut.
 

Huskeliste for ernæringsobservasjon
Verktøy for tidlig å observere tegn på utfordringer ved inntak av mat og drikke. Slike observasjoner er en viktig del av ernæringsarbeidet for å kunne forebygge og behandle underernæring.

 

Oppskrifter "Smålekkert på 15 minutter"
Oppskrifter fra matlagingskurset "Smålekkert på 15 minutter". Målet er å gi tips og informasjon om hvordan lage enkle og raske retter som avveksling til ferdigmiddager hjemme hos bruker.

 

Praktisk kurs i energi- og proteinberikning
Kurset gir konkrete tips til hvilke matvarer som kan berikes og hvordan disse matvarene kan berikes. Berikning er et effektivt tiltak. En ansatt oppsummerte det slik: "Det skal så lite til og det er jo enkelt, dette kan vi få til!". 


Sist oppdatert: 17.06.2014