Oppgaver til internundervisning

27.05.2014

Internundervisning er en god arena til å reflektere over egen praksis, skape dialog, utveksle idéer og lære av andre. Refleksjon bidrar gjennom fagliggjøring av den tause kunnskapen til utvikling av egen arbeidsplass. Mange ansatte har også fine eksempler på ernæringsarbeid som deles her. En god måte å utvikle arbeidet sitt på, er å ta del i erfaringer andre har gjort.

Refleksjonsoppgaver
Når man reflekterer om utfordringer knyttet til egne og kollegers arbeidsoppgaver, kan man sammen finne løsningsforslag og utvikle god praksis for ernæringsarbeidet. Refleksjonsoppgaver kan dermed bidra til at individuell mestring blir til felles praksis på arbeidsplassen


 

Tips- og idébank for ernæringsarbeid i hjemmetjenesten
Her er det samlet gjennomførbare eksempler fra ernæringsarbeid i ulike hjemmetjenester i Oslo. På denne måten får vi vist fram noe av det gode ernæringsarbeidet som gjøres rundt omkring. Bruk tips- og idébanken til å lære av hverandre
 


Sist oppdatert: 06.06.2014