Hvordan bruke kompetansehevingspakken

30.05.2014

Kompetansehevingspakken har mye praktisk innhold, men også noe teoretisk. Ved å klikke på en overskrift som er av interesse, fås et overblikk samtidig som området kan utforskes nærmere

Noen kortfattede tips om kompetansehevingspakken


Sentrale dokumenter


Verdier i Trå lekkert
Verdiene som ligger til grunn for kompetansehevingspakken Trå lekkert, er Oslo kommunes BRER og den nasjonale Kvalitetsforskriften. Mer informasjon og verdiplakat tilgjengelig for nedlasting finner du her.


Kunnskapsbasert praksis
Ved råd, veiledning og undervisning om ernæring i pleie- og omsorgstjenesten skal kunnskapen hentes fra nasjonale retningslinjer og andre forskningsbaserte kilder. Kunnskapsbasert praksis innebærer også erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap og brukermedvirkning. Les mer i Kosthåndboken.


Sist oppdatert: 20.06.2014