Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Trå lekkert

Møte med bruker og pårørende om ernæringstema

 

 

Møtet
Hvordan møtet mellom den som tilrettelegger for og den som skal spise mat foregår, har stor betydning for matinntak og matglede. Møtet handler om hvordan man snakker med den som skal spise mat og hvordan man byr fram maten. Respekt for bruker er en forutsetning i alt ernæringsarbeid. Mat og måltider er en viktig del av livet og hvordan det tilrettelegges for spising påvirker hele matopplevelsen. Møtet med de pårørende er også del av ernæringsarbeidet.


Møtet mellom ansatt og bruker samt deres pårørende

  • Som ansatt i pleie- og omsorgstjenesten møter du mange forskjellige mennesker. For at alle skal få god pleie, omsorg og service, må både brukere og pårørende møtes der de er. Det vil si at kommunikasjon om mat er tilpasset fysisk, kognitivt og følelsesmessig nivå i kommunikasjonsøyeblikket
  • Å være observant på behov, usikkerhet og vanskeligheter når det gjelder ernæringssituasjonen blir ofte positivt mottatt
  • Vis til din fagkunnskap eller kjennskap til brukeren da kunnskap gir autoritet i situasjonen
  • Benytt bilder av mat, bilder av berikning av mat og handlelister med bilder til å snakke om innkjøp av matvarer og fremme matlyst. Eksempler finnes i kompetansehevingspakken. Pårørende kan også, ved hjelp av disse bildene, få innsikt i og forståelse for innkjøp og valg av matvarer som anbefales og gjøres i hjemmetjenesten
  • Billedmateriale i kompetansehevingspakken kan også brukes til å motivere bruker. Det kan være motivasjon til å spise, endre vaner, eller til å handle nødvendige matvarer
  • Individet må alltid stå i fokus. Spør om ønsker og vaner; når det gjelder type mat, spesiell mat til høytider eller enkelte ukedager, hvor i hjemmet man ønsker å spise og om det er mat som unngås
  • Alle er forskjellige og matvaner fra barndom og ungt voksenliv ligger dypt forankret i de fleste av oss. Servering av mat i tråd med vaner kan bidra til å opprettholde matglede

Oppskrifter

Havregrøt med masse energi
Les mer

 

Næringsdrikk - enkel og hjemmelaget
Les mer

 


 

"Smålekkert på 15 minutter"
Les mer

Sentrale dokumenter

Kosthåndboken - veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. 
Les mer

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.
Les mer

God ernæringspraksis

En sentral figur for systematisk ernæringsarbeid. Les mer om gjennomføring her

Huskeliste for ernæringsobservasjon 

Verktøy for tidlig å observere tegn på utfordringer ved inntak av mat og drikke.
Les mer