Eldre, kosthold og matkultur

06.06.2014

Matlysten og kroppslige og psykososiale faktorer endres med alderen. Det kan påvirke matlysten, helse og trivsel. Verktøyene som er samlet her handler om utfordringer og behov knyttet til ernæring og eldre og praktiske tiltak i den forbindelse.

Eldre - utfordringer og behov innen ernæring
En presentasjon og veileder til presentasjonen er laget til bruk for eksempel til å gjennomføre internundervisning, som "introduksjonskurs i ernæring" for nyansatte eller som inspirasjon og fagoppdatering.
 

Fallforebygging og ernæringsråd
Fall er en vanlig årsak til at tidligere uavhengige eldre får behov for pleie- og omsorg eller blir innskrevet for langtidsopphold på institusjon. Konsekvenser av fall for enkeltindividet kan være økt sykelighet og dødelighet, funksjonssvikt og redusert livskvalitet grunnet frykt for å falle på nytt. Sviktende ernæringsstatus er en av risikofaktorene for fall. Temaet fall og ernæring er utdypet her og gir kunnskap og konkrete råd.


Sist oppdatert: 10.06.2014