Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Trå lekkert

Eldre, kosthold og matkultur

Matlysten og kroppslige og psykososiale faktorer endres med alderen. Det kan påvirke matlysten, helse og trivsel. Verktøyene som er samlet her handler om utfordringer og behov knyttet til ernæring og eldre og praktiske tiltak i den forbindelse.

Eldre - utfordringer og behov innen ernæring
En presentasjon og veileder til presentasjonen er laget til bruk for eksempel til å gjennomføre internundervisning, som "introduksjonskurs i ernæring" for nyansatte eller som inspirasjon og fagoppdatering.
 

Fallforebygging og ernæringsråd
Fall er en vanlig årsak til at tidligere uavhengige eldre får behov for pleie- og omsorg eller blir innskrevet for langtidsopphold på institusjon. Konsekvenser av fall for enkeltindividet kan være økt sykelighet og dødelighet, funksjonssvikt og redusert livskvalitet grunnet frykt for å falle på nytt. Sviktende ernæringsstatus er en av risikofaktorene for fall. Temaet fall og ernæring er utdypet her og gir kunnskap og konkrete råd.

Oppskrifter

Havregrøt med masse energi
Les mer

 

Næringsdrikk - enkel og hjemmelaget
Les mer

 


 

"Smålekkert på 15 minutter"
Les mer

Sentrale dokumenter

Kosthåndboken - veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. 
Les mer

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.
Les mer

God ernæringspraksis

En sentral figur for systematisk ernæringsarbeid. Les mer om gjennomføring her

Huskeliste for ernæringsobservasjon 

Verktøy for tidlig å observere tegn på utfordringer ved inntak av mat og drikke.
Les mer