Eldre - utfordringer og behov innen ernæring

06.06.2014

Presentasjonen gir et innblikk i noen av de viktigste utfordringene knyttet til temaet eldre og ernæring sammen med konkrete tips til ernæringstiltak. Det følger med en veileder med bakgrunnsinformasjon til hvert lysbilde i presentasjonen.

Forslag til bruksområder
Det er ikke nødvendig å gå igjennom hele presentasjonen. Bruk den delen eller de delene som er aktuelle. Deler av presentasjonen kan også gjerne brukes inn i andre sammenhenger der det er behov.

Presentasjonen kan ha flere bruksområder. For eksempel kan den brukes av fagutviklingssykepleiere, spesialkonsulenter, ernæringsgrupper og andre ressurspersoner innen ernæring. Noen eksempler på bruksområder er:

 

Eldre - utfordringer og behov innen ernæring. Presentasjon som belyser viktige utfordringer innen ernæring og eldre og gir noen praktiske tips for ernæringsarbeid. Tips: Når du har lastet ned presentasjonen, trykk Ctrl + L for å få presentasjonen i fullskjermvisning.

 

Veileder til "Eldre - utfordringer og behov innen ernæring". Veilederen er et hjelpemiddel og supplement når presentasjonen "Eldre - utfordringer og behov innen ernæring" skal holdes. Veilederen gir bakgrunnsinformasjon til hvert lysbilde. Det er ikke nødvendig å bruke all informasjon i veilederen ved presentasjon. Bruk den informasjonen det er behov for.


Sist oppdatert: 06.03.2015