Referanser "Trå lekkert"

18.06.2014

Referanser til materialet i "Trå lekkert"

  • Erfaringer fra hjemmetjenesten
  • Relevant forskningslitteratur (kan oppgis ved forespørsel)
  • Kosthåndboken - veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet 2012)
  • Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (Helsedirektoratet 2009)
  • Nordic Nutrition Recommendations 2012 (Nordic Council of Ministers 2014)

Sist oppdatert: 18.06.2014