Praktisk kurs i energi- og proteinberikning

13.01.2014
Gå direkte til kursmateriell
Gå direkte til bildeplansjer

 

Bakgrunn

I utprøvingen av energi- og proteinberikningskurset, har det kommet mange positive tilbakemeldinger fra ansatte i hjemmetjenesten. Berikning er et tiltak som oppleves gjennomførbart og realistisk. Kurset gir konkrete tips til hvilke matvarer som kan berikes og hvordan disse matvarene kan berikes. Mange ansatte har vært forbauset over at berikning er enkelt, men allikevel så effektfult. En ansatt oppsummerte det slik: "Det skal så lite til og det er jo enkelt, dette kan vi få til!".
 

Innhold og bruk

Energi- og proteinberikningskurset innholder både presentasjoner og kursveileder for kursholdere. I tillegg er det også laget bildeplansjer som kan være påminnere på arbeidsplassen eller brukes til å kommunisere med brukere.

Kurset kan benyttes slik det er behov for på den enkelte arbeidsplass. Du kan gjennomføre hele kurset eller de delene du finner mest interessante. Vi anbefaler at kursdeltakerne smaker på den maten som berikes i kurset. Det er lettere å servere beriket mat til brukeren når man er sikker på at maten som serveres, ikke har fått dårligere smak.
 

Kursmateriell

Trinn for trinn - en hurtigveileder for deg som skal holde kurs for kolleger. Veilederen er et hjelpemiddel når energi- og proteinberikningskurs skal holdes. Den er også et supplement til presentasjonene du kan laste ned under. Veilederen gir informasjon om generelle prinsipper for berikning og samtale om matinnkjøp. Veilederen går trinnvis igjennom den praktiske berikningen og et eksempel fra virkeligheten, rikt illustrert med bilder og tips.

 

Praktisk kurs i berikning med eksempel fra virkeligheten. Presentasjonen tar utgangspunkt i en vanlig bruker, gitt som et eksempel fra en bydel i Oslo. Lysarkene er ment som en støtte til kursgjennomgangen. Tips: Når du har lastet ned presentasjonen, trykk Ctrl + L for å få presentasjonen i fullskjermvisning. 

 

Praktisk kurs i berikning - kortversjon. Denne presentasjonen tar kun for seg den praktiske berikningen, uten eksempel fra virkeligheten. Presentasjonen passer for deg som vil ha en raskere gjennomgang av kurset. Tips: Når du har lastet ned presentasjonen, trykk Ctrl + L for å få presentasjonen i fullskjermvisning. 
 
 

Bildeplansjer

Ansatte i hjemmetjenesten har ønsket bildeplansjer fra kurset. Plansjene kan brukes på forskjellige måter, for eksempel: 

♦ Til samtale med brukere og pårørende om berikning og innkjøp
♦ Til bruk i ulike permer; brukerperm, ernæringsperm og ansattes egne permer
♦ Som plakater for å henge opp som påminnere på arbeidsplassen
♦ I sammenheng med opplæring av nyansatte eller øvrig personell


Klikk på bildene nedenfor for store og utskriftsvennlige versjoner.

Mer energi i middagen

Mer energi på brødskiva

Mer energi i havregrøten

Mer protein og energi på brødskiva

Mer energi i yoghurten

Mer energi og protein i suppa

 


Sist oppdatert: 03.04.2014