Sjekkliste over faktorene i Ernæringstrappens 1. trinn

14.03.2014

Her finner du en oversikt over innholdet i Ernæringstrappens første trinn, de underliggende faktorene. Oversikten fungerer også som en sjekkliste for faktorer som påvirker matlyst og matinntak. Sjekklisten kan lastes ned i utskriftsvennlig versjon.

Last ned utskriftsvennlig versjon av sjekklisten her

Sjekkliste for faktorer som påvirker matlyst og matinntak
Blant annet bør det tenkes på
:

  Tema

Fysisk funksjon – eksempler som påvirker matlyst/matinntak:
♦ Dårlig fysisk funksjon generelt
♦ Tygge- og svelgevansker
♦ Spisevansker og å bruke lang tid på å spise
♦ Sittestilling og behov for hjelpemidler

Tann- og munnhelse – eksempler som påvirker matlyst/matinntak:
♦ Plager, smerter og ubehag med tenner og munn
♦ Munntørrhet
♦ Tannproteser; dårlig fungerende, mangelfull rengjøring, om de fortsatt passer

Medisinske tilstander, medikamenter og bivirkninger kan påvirke matinntaket:
♦ Mange vanlige medisiner gir bivirkninger som munntørrhet, kvalme og forstoppelse
♦ Eksempler på sykdommer med ernæringsutfordringer:
   Demens - vekttap, å glemme å spise, tap av luktesans og uro
   KOLS - mulig økt energibehov, tap av appetitt og tidlig metthetsfølelse
   Hjertesykdom - utmattelse, tretthet, vansker med å spise og bivirkninger av medisiner

Atferd, samhandling og sosiale faktorer – kan påvirke matinntaket:
♦ Ensomhet, nedstemthet og isolasjon
♦ Kognitiv svikt
♦ Å bo alene
♦ Begrenset økonomi

Kvalme, smerter og ubehag – eksempler som påvirker matlyst/matinntak:
♦ Observer endringer i allmenntilstanden
♦ Smerter
♦ Kvalme som følge av bivirkninger eller sykdom

Andre forhold – eksempler som påvirker matlyst/matinntak:
♦ Hygiene - vask av hender, rene bordoverflater, appetittlig spisemiljø
♦ Behov for tilpasset mat, lite bevegelse/fysisk aktivitet, tett luft

 


Sist oppdatert: 22.04.2014