Verdigrunnlag for "Trå lekkert"

31.03.2014

 


Last ned utskriftsvennlig versjon av verdiplakat her

 

 


Trå lekkert
Utgangspunktet for arbeidet med kompetansehevingspakken er at gode måltider kan fremme trivsel og mestring, samtidig som grunnleggende behov for næring dekkes. Ernæringsarbeidet handler om at behovet for mat og drikke skal tilfredsstilles i samarbeid med brukeren. Måltidene skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Kunnskap om mat og ernæring, praktisk erfaring og rom for refleksjon styrker ansatte faglig og fremmer forståelse for mat og måltiders betydning i livet.

Ernæringsarbeid handler om å skape matglede. Kompetansehevingspakkens navn, «Trå lekkert», viser til at delikat mat og innbydende servering står sentralt i ernæringsarbeidet. Samtidig er lydhørhet og varsomhet viktige verdier da matvaner, ønsker og behov er personlige og nært knyttet til egen identitet. Ansattes kunnskap, erfaringer og holdninger er derfor viktige i møtet med personer som har vedtak om ernæring. Uttrykket «Trå lekkert» er også et bilde på hvordan ansatte skal gå fram i det praktiske ernæringsarbeidet i møte med bruker, pårørende og kolleger.


BRER og Kvalitetsforskriften
Eksempler på hvordan BRER og Kvalitetsforskriften kan inngå i ernæringsarbeidet

Brukerorientering
Brukerorientering kan være å:

Redelighet
Redelighet kan være å:

Engasjement
Engasjement kan vises ved å:

Respekt
Respekt kan vises ved å:


Lag deres egen verdiplakat
Trå lekkerts verdiplakat dekker ikke alle eksempler på verdier i ernæringsarbeid. Kanskje ønsker dere å lage en egen verdiplakat som er tilpasset arbeidsplassen? Et tips er at deres egen eller Trå lekkerts verdiplakat kan skrives ut og henges opp ulike steder på arbeidsplassen.

Last ned utskriftsvennlig versjon av verdiplakaten her

Les mer om Oslo kommunes verdier og etikk

Les mer om kvalitetsforskriften Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene


Sist oppdatert: 24.02.2016