Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Trå lekkert > Innhold

God ernæringspraksis og Huskeliste for ernæringsobservasjon

God ernæringspraksis
Figur fra Kosthåndboken, Helsedirektoratet 2012

 

Huskeliste for ernæringsobservasjon er aktuell ved vurdering av ernæringsstatus, vurdering av ernæringsbehov, vurdering av matinntak og når man skal lage ernæringsplan og sette i gang tiltak.
Noen eksempler:

 • Vurdering av ernæringsstatus handler om å observere fysisk funksjon, munnhelse, medisiner og sykdom.
  • Dersom svelging og tygging er et problem, kan det fort redusere inntaket av mat og drikke. Også fysiske tegn som tretthet, slapphet og ustøhet kan indikere at det er mangelfullt inntak av mat og drikke.
  • Munnhelse er også viktig for matinntaket. Vonde tenner, proteser som ikke passer, sår og munntørrhet kan alle føre til dårlig matlyst og vansker med å spise og er faktorer som må tas med i vurderingen av ernæringsbehov. Munntørrhet er en vanlig bivirkning av medisiner som kan gjøre det ubehagelig å spise samt redusere smakssansen og føre til at proteser sitter dårligere 
  • Vær oppmerksom på at slike observasjoner ikke erstatter objektive redskaper som vekt og skjema for å vurdere ernæringsstatus som MNA. Men observasjonene er viktige da de kan danne grunnlag for å sette i gang med ernæringskartlegging og bidra til at du finner fram til målrettede tiltak.
    
 • Vurdering av ernæringsbehov bør ses i sammenheng med vurderingen av ernæringsstatus. Trenges det tilpasninger av maten fordi tygge- og svelgefunksjonen er redusert eller det gjør vondt å tygge? Er matinntaket lavt slik at det er behov for flere og mindre måltider eller ekstra tilførsel av proteiner og energi? Er det behov for å tilpasse måltidssituasjonen med fokus på sittestilling og behov for spesialbestikk for å kunne spise? Har bruker en sykdom som krever ekstra tilrettelegging med tanke på ernæringsbehov?
   
 • Vurdering av matinntak i forhold til behov kan være observasjoner av om det er mye matrester, om mat havner i søpla og om bruker pirker mye i maten. Det kan også handle om lite utvalg av mat og lite variert mat. Slike observasjoner kan være nyttig for å sette i gang tiltak og for å eventuelt kartlegge behov for kalorier, protein og væske og føre mat- og drikkeliste.
   
 • Å lage ernæringsplan og sette i gang tiltak er viktig når det avdekkes ernæringsmessig risiko. Huskelista er bakgrunn for eksemplene listet opp under.
  • Tiltakene baseres på vurdering av ernæringsstatus, ernæringsbehov og matinntak
  • Eksempler på praktiske tiltak med spisemiljøet: ro til å spise, og appetittlige omgivelser som rene bord og god luft i rommet samt hjelp til en god sittestilling og anskaffelse av spesialbestikk
  • Eksempler på praktiske tiltak med mattilbudet: energi- og proteinberikning, tilrettelegging for flere måltider om dagen, unngå for lange nattfaste (mer enn 11 timer), pynting av mat, tilstrebe å variere maten mer og spesialkoster der det er behov