Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Trå lekkert > Innhold

Ernæringstrappen

Modell for prioritering av ernæringstiltak
Kosthåndboken, Helsedirektoratet (2012)


Ernæringstrappen og de fire nederste trinnene
Ernæringstrappen er et verktøy for å systematisere ernæringsarbeid og prioritere ernæringstiltak. De laveste nivåene i Ernæringstrappen tilsvarer større grad av forebygging av underernæring, lavere alvorlighetsgrad og mindre inngripen i brukerens hverdag. De fire nederste trinnene viser til enkle og tidlige tiltak. Hjemmesykepleien har et selvstendig ansvar for ernæring på disse trinnene. I de øverste trinnene, som ofte innebærer stor grad av sykelighet og inngripen i hverdagen, har også legen en aktiv rolle. Klikk deg videre for å finne ut mer om hva trinnene innebærer og praktiske tiltak.

 


 

1. trinn: Faktorer som påvirker matlyst og matinntak
(Underliggende faktorer)

Dette trinnet handler ofte ikke direkte om maten, men mer om situasjon eller tilstand; sykdom, bivirkninger av medisiner, tannhelse og ensomhet.

2. trinn: Måltidsmiljø


 

Dette trinnet handler om atmosfæren rundt måltidene og samspill mellom rammer som settes, rommet man spiser i og møtet mellom mennesker

3. trinn: Mattilbud

Dette trinnet handler om antall måtlider, variasjon i mattilbudet og å tilby riktig type mat sammenliknet med behov og ønsker


4. trinn: Berikning & mellommåltider

 

 


 

Dette trinnet handler om å dekke behovet for næring ved å tilføre maten ekstra energi og protein samt tilrettelegge for små måltider i mellom hovedmåltidene.

Presentasjon av ernæringstrappen
Her kan du laste ned en presentasjon og veileder til presentasjonen om Ernæringstrappen. Det kan være et nyttig verktøy i faglig oppdatering om systematisk ernæringsarbeid og praktiske verktøy. Tips: Når du har lastet ned presentasjonen, trykk Ctrl + L for å få presentasjonen i fullskjermvisning.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hva er Ernæringstrappen?
Ernæringstrappen er en modell for prioritering av ernæringstiltak på en systematisk måte. Som ansatt er det viktig å arbeide systematisk og målrettet. Med utgangspunkt i Ernæringstrappen innebærer det tverrfaglig samarbeid og god dialog med bruker, kolleger og pårørende.
 

Hva er hensikten med Ernæringstrappen?
Hensikten er å forsinke eller forhindre fordyrende behandling ved å forebygge eller behandle underernæring. Dette er også det beste for brukeren, da tiltak høyere opp i Ernæringstrappen påvirker hverdagen mer. Ernæringstrappen viser tydelig at det er mange faktorer som kan ha sammenheng med ernæringsstatus.