Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Trå lekkert > Innhold

Verdigrunnlag for "Trå lekkert"

 


Last ned utskriftsvennlig versjon av verdiplakat her

 

 


Trå lekkert
Utgangspunktet for arbeidet med kompetansehevingspakken er at gode måltider kan fremme trivsel og mestring, samtidig som grunnleggende behov for næring dekkes. Ernæringsarbeidet handler om at behovet for mat og drikke skal tilfredsstilles i samarbeid med brukeren. Måltidene skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Kunnskap om mat og ernæring, praktisk erfaring og rom for refleksjon styrker ansatte faglig og fremmer forståelse for mat og måltiders betydning i livet.

Ernæringsarbeid handler om å skape matglede. Kompetansehevingspakkens navn, «Trå lekkert», viser til at delikat mat og innbydende servering står sentralt i ernæringsarbeidet. Samtidig er lydhørhet og varsomhet viktige verdier da matvaner, ønsker og behov er personlige og nært knyttet til egen identitet. Ansattes kunnskap, erfaringer og holdninger er derfor viktige i møtet med personer som har vedtak om ernæring. Uttrykket «Trå lekkert» er også et bilde på hvordan ansatte skal gå fram i det praktiske ernæringsarbeidet i møte med bruker, pårørende og kolleger.


BRER og Kvalitetsforskriften
Eksempler på hvordan BRER og Kvalitetsforskriften kan inngå i ernæringsarbeidet

Brukerorientering
Brukerorientering kan være å:

 • Tilpasse mattilbudet etter brukerens behov og ønsker til rett tid, gjøre seg kjent med matvaner og påse at bruker får medvirke til endringer av mattilbudet og ernæringstiltak
 • Veilede brukere og pårørende basert på kunnskap og erfaring om kosthold og ernæring
 • Være tilgjengelig overfor bruker, vise åpenhet og vektlegge tilstedeværelse under måltidet
 • Spørre om maten er god eller om det er noe som brukeren savner for at måltidet skal bli bra
 • Tilby et variert og helsefremmende kosthold med rimelig valgfrihet
 • Tilpasse hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise

Redelighet
Redelighet kan være å:

 • Følge opp det som sies og loves om mat og måltider til brukere, pårørende og kolleger
 • Passe på at også stille og beskjedne brukere får den hjelpen med mat og måltider som de behøver

Engasjement
Engasjement kan vises ved å:

 • Se på ernæringsarbeidet som en viktig oppgave i hjemmetjenesten
 • Tilrettelegge gode måltider slik at en bruker får i seg tilstrekkelig med næring
 • Ha en positiv dialog om mat og måltider med bruker, pårørende og kolleger

Respekt
Respekt kan vises ved å:

 • Forsøke å forstå brukerens matvaner og ønsker uten å sette en merkelapp på vedkommende
 • Anerkjenne at for noen er mat og matvaner en del av identiteten
 • Anerkjenne kollegers, brukeres og pårørendes kunnskap og erfaringer i ernæringsarbeidet
 • Fremme brukermedvirkning i ernæringsarbeidet og ta pårørende og kolleger med på råd


Lag deres egen verdiplakat
Trå lekkerts verdiplakat dekker ikke alle eksempler på verdier i ernæringsarbeid. Kanskje ønsker dere å lage en egen verdiplakat som er tilpasset arbeidsplassen? Et tips er at deres egen eller Trå lekkerts verdiplakat kan skrives ut og henges opp ulike steder på arbeidsplassen.

Last ned utskriftsvennlig versjon av verdiplakaten her

Les mer om Oslo kommunes verdier og etikk

Les mer om kvalitetsforskriften Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene