Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Trå lekkert > Innhold

Kvalm og tørr i munnen

Rita jobber i hjemmetjenesten og har lagt merke til at det har skjedd en forandring i matlysten hos en bruker, Johanne på 75 år. Johanne har blitt tynnere, det kan Rita se på flere av klærne som nå har blitt for store. Rita tar opp dette med Johanne, som forteller at det ikke er noe farlig. Hun er bare inne i en periode hvor hun er noe uvel og mat vokser litt i munnen på henne. Det går over, forsikrer Johanne.

Rita slår seg ikke til ro med dette og diskuterer problemet med tjenestansvarlig sykepleier. De går igjennom journalen til Johanne og ser at hun ganske nylig har fått en betydelig økning i antall medisiner fra fastlegen. Hun bruker nå 8 forskjellige medisiner per dag.

Neste gang Rita besøker Johanne forteller hun om vanlige bivirkninger av medisiner og spør om Johanne kjenner igjen noen av disse. Johanne bekrefter at hun ofte er kvalm og at hun er blitt så tørr i munnen. I dialog med tjenesteansvarlig gir Rita råd og anbefalinger som letter bivirkningene Johanne. Tjenesteansvarlig sykepleier tar også kontakt med fastlegen til Johanne og forklarer utfordringen med bivirkninger av medisinene hun får. De avtaler at fastlegen skal gå igjennom medisinlisten for å se om noe kan endres slik at Johanne får mindre bivirkninger. Legen gjør noen justeringer og Johanne følger rådene hun fikk av Rita. Johanne opplever at matlysten bedres.