Observasjon og dokumentasjon

27.05.2014

Å observere eller legge merke til endringer i en brukers tilstand, humør, funksjon og appetitt er nyttig for tidlig å kunne oppdage faresignal når det gjelder ernæring. Observasjoner, ernæringstiltak og effekt av tiltak må også dokumenteres. Verktøyene her er praktiske bidrag til dette arbeidet.

Huskeliste for ernæringsobservasjon
Verktøy for tidlig å observere tegn på utfordringer ved inntak av mat og drikke. Slike observasjoner er en viktig del av ernæringsarbeidet for å kunne forebygge og behandle underernæring. 
 

Dokumentasjon av ernæringsarbeid
En manual er utarbeidet for dokumentasjon av ernæringsarbeid i Gerica med hovedmål å beskrive dokumentasjon av MNA-kartlegging. Den beskriver også ernæring i tiltaksplanen og ernæringstiltak.
 

God ernæringspraksis
God ernæringspraksis er en sentral figur i Kosthåndboken. Figuren viser til en god og systematisk fremgangsmetode for ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Det er laget et verktøy til fremgangsmetode for hvert av de fem punktene i figuren. 


Sist oppdatert: 30.05.2014