Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Trå lekkert

Huskeliste for ernæringsobservasjon

Denne huskelisten er et verktøy for tidlig å observere tegn på utfordringer ved inntak av mat og drikke. Slike observasjoner er en viktig del av ernæringsarbeidet for å kunne forebygge og behandle underernæring på et tidlig tidspunkt.

Huskelisten finnes i Gerica og heter Id nr 3666 OK_Huskeliste for observasjon av ernæringsstatus

Gå direkte til Huskelisten 
Gå direkte til Plakat
Gå direkte til God ernæringspraksis


Hvorfor observere?
Å observere betyr blant annet å legge merke til. Det å legge merke til endringer i en brukers tilstand, humør, funksjon, appetitt og vurdere omgivelsene rundt en bruker, er nyttig og viktig for å kunne oppdage faresignal når det gjelder ernæring. Huskelisten setter deg på sporet til å observere ved å gi eksempler på:

♦ Hva som kan begrense inntaket av mat og drikke

♦ Hva du kan se etter for å oppdage tegn på utfordringer med mat og måltider

♦ Hva du kan se etter for å finne fram til tiltak som kan øke brukers inntak av mat og drikke

♦ Hvordan møtet mellom hjelper og bruker kan påvirke matlyst og matinntak


Hvordan bruke?

Huskeliste for ernæringsobservasjon: Ta med listen hjem til en eller flere valgte brukere, men ikke skriv på brukerens navn. Det trengs én liste per bruker. Gå gjennom de spørsmålene du rekker og som er relevante i løpet av besøket og notér ned dine tanker med egne ord. Observasjoner bør gjøres jevnlig slik at endringer som kan påvirke matinntaket, fanges opp. Dersom du oppdager forhold som bekymrer deg, snakk med primærkontakt eller tjenesteansvarlig. Det er nødvendig å dokumentere observasjonene i Gerica.

 

Plakat for ernæringsobservasjon: Plakatversjonen av Huskeliste for ernæringsobservasjon kan fungere som en påminner og til diskusjon på arbeidsplassen.

 

God ernæringspraksis: Les mer om bruken av Huskeliste for ernæringsobservasjon og hvordan den er et ledd i å jobbe med god ernæringspraksis og utarbeidelse av ernæringsplan.


 

Hvem er huskelisten for?
Huskeliste for ernæringsobservasjon er for ansatte i hjemmetjenesten, både i praktisk bistand og hjemmesykepleien. Ansatte i hjemmetjenesten har ofte jevnlig kontakt med bruker. Dermed er observasjoner svært viktig, og derfor har ansatte en unik mulighet til å forebygge og behandle underernæring tidlig i forløpet.


Bakgrunn
Huskeliste for ernæringsobservasjon er basert på de tre første trinnene i Ernæringstrappen. Ernæringstrappen er en modell for prioritering av ernæringstiltak for å forebygge og behandle underernæring. Du kan også lese mer om den i kapittel 10 i Kosthåndboken

Oppskrifter

Havregrøt med masse energi
Les mer

 

Næringsdrikk - enkel og hjemmelaget
Les mer

 


 

"Smålekkert på 15 minutter"
Les mer

Sentrale dokumenter

Kosthåndboken - veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. 
Les mer

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.
Les mer

God ernæringspraksis

En sentral figur for systematisk ernæringsarbeid. Les mer om gjennomføring her

Huskeliste for ernæringsobservasjon



 

Verktøy for tidlig å observere tegn på utfordringer ved inntak av mat og drikke.
Les mer