Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Trå lekkert > Innhold

Dokumentasjon av ernæringsarbeid

 

 

    Last ned manualen Dokumentasjon av ernæringsarbeid i Gerica.    

 


 

Kartlegging av ernæringsstatus
Å kartlegge ernæringsstatus er en viktig del av utredningen for å fatte vedtak når det kommer søknader om kommunale tjenester til bydelen. I Oslo kommune er det blitt enighet om å bruke kartleggingsskjemaet Mini Nutritional Assessment (MNA). Dette skjemaet finnes i Gerica. 

I tillegg til å kartlegge ernæringsstatus hos nye brukere av tjenesten, skal også øvrige brukere kartlegges regelmessig etter faglig begrunnede behov. 

Når ernæringssvikt avdekkes, er tiltaksplanen det faglige verktøyet som skal brukes i ernæringsoppfølgingen.

Før tiltakene velges, skal situasjon(er) beskrives med målsetning. Her kan man for eksempel skrive faktorer som påvirker matinntaket og beregnet energi-, protein- og væskebehov.


Innhold i manualen
Manualen ”Dokumentasjon av ernæringsarbeid i Gerica” har som hovedmål å beskrive dokumentasjon av MNA-kartlegging. Den viser også hvordan hjemmetjenesten kan gjøre seleksjoner på bakgrunn av ulike kriterier. Dette er veldig nyttig når dere skal starte med ernæringskartlegging og bruk av MNA-skjemaet for å prioritere utsatte grupper før rutiner for å kartlegge samtlige er på plass. 

I tillegg til MNA-kartlegging, beskrives følgende i manualen:
♦ Ernæring i tiltaksplanen
♦ Beskrivelse av ernæringstiltak, hva og hvordan, for eksempel:
    • Berikning 
    • Kostregistrering
♦ Journal 8; ”Labjournal” med koder, for eksempel 
    • Kroppsmasseindeks (KMI, engelsk BMI)
    • MNA del 1 (resultatscore del 1 av MNA-skjemaet)
    • MNA totalt (resultatscore av del 1 + del 2 av MNA-skjemaet)
♦ Journalføring av utførte ernæringstiltak


Dokumentasjon
Når det er bestemt hvilke tiltak som skal settes i gang for å forebygge eller behandle underernæring, er det viktig at disse dokumenteres og beskrives nøyaktig. Videre at det sørges for at tiltakene kommer med på arbeidslisten siden ikke alle ansatte kjenner brukeren like godt og noen vikarer. For at alle skal kunne gjøre en like god jobb hos brukeren, er det nødvendig med en detaljert beskrivelse av ernæringstiltak. 

De praktiske, enkle tiltakene i Ernæringstrappens nederste trinn skal dokumenteres i tiltaksplanen. Det vil blant annet si faktorer som påvirker matinntaket. For videre lesing, se Ernæringstrappen og Huskeliste for ernæringsobservasjon.


Videre lesing
Se Kosthåndboken, kapittel 9 «God ernæringspraksis», for eksempel på ernæringsplan for hjemmebaserte tjenester.