Atferd, samhandling og sosiale faktorer

04.04.2014

Her får du eksempler på ulike sosiale og psykiske faktorer som påvirker matlysten eller evne til å spise og drikke

Innhold

Ensomhet og å bo alene Tap av livsledsager
Nedstemthet og depresjon Avhengighet av andre

 


 

 

Praktisk eksempel: les mer

 

 

Det er viktig å legge merke til faktorer ved eller rundt bruker som kan påvirke matlyst og matinntak. Erfarne ansatte bør bruke sitt trenede blikk til å observere om det er noe som påvirker matinntaket negativt.
Refleksjonsoppgaver kan benyttes for ta opp viktige tema i tjenesten og belyse den tause kunnskapen.
Huskeliste for ernæringsobservasjon er et verktøy for å observere tegn på utfordringer ved inntak av mat og drikke.Ensomhet og å bo alene
Det er veldokumentert at å oppleve ensomhet eller det å bo alene, er risikofaktorer for å bli underernært. Å være sammen med andre har derimot en positiv effekt på velvære og matinntak.

Praktiske tips:

 • Oppfordre til bruk av eldresenter og opplys om eventuelle transportmuligheter eldresenteret har som en del av sitt tilbud
 • Forsøk å sitte ned med bruker i starten av eller under måltidene
 • Benytt faglig argumentasjon til bestiller for å få vedtak på medspising
 • Finnes det lokale frivillige organisasjoner som tilbyr besøk eller selskap til måltider?
 • Hjelpe til med å skaffe plass på dagsenter dersom kriteriene fyllesTap av livsledsager/ektefelle
Ved å studere ernæringsstatus hos eldre, har man sett at vekttap og utvikling mot underernæring ofte starter når den eldre mister sin livsledsager

Praktiske tips:

 • Vær alltid oppmerksom på endringer i appetitt og matinntak ved tap av livsledsager
 • Se for øvrig praktiske tips til Ensomhet og å bo aleneNedstemthet og depresjon
Det kan være mange grunner til at nedstemthet og depresjon oppstår, blant annet sykdom, stress og sorg. Uavhengig av årsak, kan matlysten bli nedsatt eller forsvinne. Nedstemthet og depresjon er assosiert med dårligere appetitt, vekttap, og utmattelse.

Praktiske tips:

 • Server mindre, men hyppige energi- og næringsrike måltider
 • Benytt drikke som kilde til energi, som helmelk, juice, vørterøl og kulturmelk/kefir
 • Server myk mat som er lett å tygge hvis bruker er sliten og utmattet
 • Sørg for at favorittmat serveres på gode tidspunkter og perioder når det spises mest
 • Forsøk å motivere for bruk av eldresenterAvhengighet av andre
Blir man avhengig av andre for å kunne lage seg og spise mat, avtar ofte også inntaket av mengden mat og næring. For noen er det et stort nederlag og tap av identitet å miste evnen til å kjøpe, hente seg og lage mat. Det kan føre til dårligere matlyst. I tillegg mister man muligheten til å lage seg mat og hente snacks når man har lyst eller mellommåltider når man er sulten. Se også Vanskelig å lage mat selv.

Praktiske tips:

 • Det er viktig å være ydmyk overfor følelser knyttet til det å ha hjelpebehov
 • Involver bruker i matlaging ved å snakke om maten
 • Hjelp brukeren til å lage handlelisten ved å snakke om matvarer som er i butikken


 


Sist oppdatert: 22.04.2014