Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Trå lekkert

Faktorer som påvirker matlyst og matinntak

Første trinn i Ernæringstrappen heter ”Underliggende faktorer”. Det er faktorer som kan påvirke matlyst, evne til å spise eller drikke. Tiltak på dette trinnet handler ofte ikke direkte om maten, men mer om situasjon eller tilstand. Noen ganger er tiltakene på 1.trinn nok for å løse et ernæringsproblem.

Her kan du både lese litt teori om ulike situasjoner og tilstander som påvirker matinntaket og få praktiske tips til tiltak som kan bedre matinntaket.
 


Sjekkliste og oversikt over innholdet i Ernæringstrappens 1. trinn
Klikk her for sjekkliste over faktorene i Ernæringstrappens 1. trinn. Denne kan være nyttig i det systematiske ernæringsarbeidet for å forsikre seg om at faktorer som kan påvirke matlyst og matinntak er sjekket og vurdert.

 


 

Fysisk funksjon
Underernæring forverrer i seg selv fysisk funksjon, men dårlig fysisk funksjon kan også være en faktor i utvikling av underernæring. Nedsatt fysisk funksjon kan komme av nevrologiske lidelser som Parkinsons og multippel sklerose (MS), tilstander som muskelsvakhet og svimmelhet eller være en konsekvens ved demens, fall eller hjerneslag.
Les mer om fysisk funksjon og ernæringsutfordringer

 
 

Tann- og munnhelse
Tennene forverres ikke av økende alder i seg selv, men kroppslige endringer fører til at det krever en ekstra innsats å opprettholde god tannstatus. Lavere spyttproduksjon og bruk av flere medisiner øker risikoen for dårligere tann- og munnstatus. Vondt i munnen, sår, infeksjoner og munntørrhet kan føre til dårlig matlyst og vansker med å spise. Les mer om tann- og munnhelse og ernæring

 

Medisinske tilstander, medikamenter og bivirkninger
Medikamentbruk gir ofte bivirkninger som påvirker matlyst og matinntak. Risikoen for bivirkninger øker med antall medikamenter som brukes samtidig. Tall fra Reseptregistret (2011) viser at blant legemiddelbrukere over 70 år, hentet 60 % mer enn fem og 20 % mer enn 10 forskjellige legemidler på resept. Flere sykdommer påvirker også ernæringssituasjonen, for eksempel demens, KOLS og hjertesykdom.
Les mer om sykdommer og bivirkninger som påvirker ernæring

 

 

Atferd, samhandling og sosiale faktorer
Ensomhet, depresjon, nedstemthet, isolasjon og begrenset økonomi påvirker matlysten og matinntaket. Eldre kan være i en fase av livet hvor både livsledsager og venner går bort og nettverket blir mindre. Sykdom og plager kan føre til vegring mot å gå ut eller treffe andre. Både sosiale og psykiske endringer som inntreffer når man blir eldre kan lede til dårligere matlyst, lavere matinntak og ensidig kosthold.
Les mer om atferd, sosiale faktorer og ernæring

 

 

Andre faktorer (kvalme, smerte med mer)
Det er mange ulike faktorer som kan påvirke matlysten og matinntaket negativt. Symptomer på ulike sykdommer og tilstander, matallergier og matoverfølsomhet, kroppslige endringer som følge av alderdom, uhygieniske forhold og lite bevegelse av kroppen er alle eksempler på slike faktorer.
Les mer om hva som er viktig å tenke på her
 

Oppskrifter

Havregrøt med masse energi
Les mer

 

Næringsdrikk - enkel og hjemmelaget
Les mer

 


 

"Smålekkert på 15 minutter"
Les mer

Sentrale dokumenter

Kosthåndboken - veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. 
Les mer

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.
Les mer

God ernæringspraksis

En sentral figur for systematisk ernæringsarbeid. Les mer om gjennomføring her

Huskeliste for ernæringsobservasjon 

Verktøy for tidlig å observere tegn på utfordringer ved inntak av mat og drikke.
Les mer