Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Trå lekkert

Hvordan bruke kompetansehevingspakken

Kompetansehevingspakken har mye praktisk innhold, men også noe teoretisk. Ved å klikke på en overskrift som er av interesse, fås et overblikk samtidig som området kan utforskes nærmere

Noen kortfattede tips om kompetansehevingspakken

  • Den er bygd opp rundt Ernæringstrappen, en modell for prioritering av ernæringstiltak

  • De første trinnene i trappen er grunnleggende, og kompetansehevingspakken legger til rette for å arbeide med tiltak her som kan forebygge underernæring på grunnleggende nivå

  • Det er ofte hensiktsmessig å benytte tiltak på flere trinn i Ernæringstrappen samtidig

  • Teori og praksis er kombinert, teori er ofte presentert sammen med praktiske tips

  • Den inneholder kursmateriell, som berikningskurs, «Smålekkert» med raske og enkle oppskrifter og lysbildeserie om eldres behov og utfordringer innen ernæring. Kursmateriell egner seg for ernæringsgrupper, fagansvarlige eller andre interesserte som bedriver kompetanseheving innen ernæring på arbeidsplassen

  • Det er praktiske handlelister – én med bare bilder og én utvidet med matvarekunnskap

  • I kompetansehevingspakken finner du også matfotografier, idébank og faktainformasjon i arbeidet med eldre og underernæring

  • Bruk Huskeliste for ernæringsobservasjon som verktøy for å legge merke til faktorer som påvirker inntak av mat og drikke

  • Det er lagt vekt på dokumentasjon av ernæringstiltak og effekt av disse

  • Bruk kompetansehevingspakkens refleksjonsoppgaver for sammen å utvikle god praksis for ernæringsarbeidet


Sentrale dokumenter


Verdier i Trå lekkert
Verdiene som ligger til grunn for kompetansehevingspakken Trå lekkert, er Oslo kommunes BRER og den nasjonale Kvalitetsforskriften. Mer informasjon og verdiplakat tilgjengelig for nedlasting finner du her.


Kunnskapsbasert praksis
Ved råd, veiledning og undervisning om ernæring i pleie- og omsorgstjenesten skal kunnskapen hentes fra nasjonale retningslinjer og andre forskningsbaserte kilder. Kunnskapsbasert praksis innebærer også erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap og brukermedvirkning. Les mer i Kosthåndboken.

Oppskrifter

Havregrøt med masse energi
Les mer

 

Næringsdrikk - enkel og hjemmelaget
Les mer

 


 

"Smålekkert på 15 minutter"
Les mer

Sentrale dokumenter

Kosthåndboken - veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. 
Les mer

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.
Les mer

God ernæringspraksis

En sentral figur for systematisk ernæringsarbeid. Les mer om gjennomføring her

Huskeliste for ernæringsobservasjon 

Verktøy for tidlig å observere tegn på utfordringer ved inntak av mat og drikke.
Les mer