Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Trå lekkert

Trå lekkert - god praksis i Ernæringstrappens fire første trinn

Kompetansehevingspakke for pleie- og omsorgstjenesten 

Utviklet i prosjekt med midler fra Helsedirektoratet 2012-2014

Målet med "Trå lekkert" er å øke kompetansen på å forebygge og behandle underernæring, spesielt i hjemmetjenesten.

Ulike yrkesgrupper i pleie- og omsorgstjenesten skal kunne ha utbytte av kompetansehevingspakken. Brukernes behov og ønske for mat og måltider står i fokus. Gjennom dette ønsker vi å bidra til helse og trivsel blant pleie- og omsorgstjenestens brukere. 

De enkelte delene av kompetansehevingspakken kan settes sammen eller brukes hver for seg. Uavhengig av om du har 10 minutter eller en halv dag å bruke på kunnskapsoppdatering innen ernæring, kan kompetansehevingspakken benyttes.

Det gode måltid
Det gode måltid fremmer trivsel og mestring samt dekker behovet for mat og drikke. I tillegg er det viktig at måltidet tilrettelegges med respekt for selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.

Trå lekkert
Trå lekkert er et bilde på delikat mat og innbydende servering, men også lydhørhet og varsomhet i ernæringsarbeidet. Ernæringsarbeid handler om å skape matglede og lekkert servert mat gir appetitt. Samtidig kan matvaner ofte oppleves som noe privat. Ansattes erfaringer og holdninger blir derfor viktige i møtet med personen som har vedtak om ernæring.

Kontakt
Kontaktinformasjon finner du her

Bruk av materiell i "Trå lekkert"

  • Ved videre bruk av materiell i "Trå lekkert" skal det refereres til Helseetaten, kompetansehevingspakken "Trå lekkert"
  • Ved bruk av fotografier i bildebanken skal Helseetaten, kompetansehevingspakken "Trå lekkert" og fotograf Jon Marius Nilsson krediteres

Referanser
Aktuelle referanser i "Trå lekkert"

Oppskrifter

Havregrøt med masse energi
Les mer

 

Næringsdrikk - enkel og hjemmelaget
Les mer

 


 

"Smålekkert på 15 minutter"
Les mer

Sentrale dokumenter

Kosthåndboken - veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. 
Les mer

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.
Les mer

God ernæringspraksis

En sentral figur for systematisk ernæringsarbeid. Les mer om gjennomføring her

Huskeliste for ernæringsobservasjon 

Verktøy for tidlig å observere tegn på utfordringer ved inntak av mat og drikke.
Les mer